X

بیمه مسئولیت | بیمه مسئولیت مدنی | Liability Insurance

بیمه مسوولیت مدنی - Liability Insurance

بیمه مسوولیت مدنی (Liability Insurance) دارای انواع بسیار زیادی است و به تناسب کسب و کارها و فعالیت‌های متنوعی که در یک جامعه وجود دارد، رشته‌ها و زیرشاخه های مختلفی از این نوع بیمه نیز ایجاد شده است. مهمترین تضمین بیمه‌گر در این نوع از بیمه، جبران خسارت‌های مالی و جانی در حوزه مسوولیت‌های مدنی بیمه‌گذار می‌باشد.

دسته بندی مطالب سایت صنعت بیمه